Demensutredning

Demens innebär att man på olika sätt får svårt att minnas och tänka, samt att förstå sin omgivning.

En demensutredning går ut på att skilja demens från andra sjukdomar med liknande symtom. Som en del i en demensutredning gör en arbetsterapeut en funktions- och aktivitetsbedömning i ditt hem.

Arbetsterapeuten bedömer hur du klarar dig i din vardag. Det kan till exempel handla om personlig hygien, vardagssysslor, intag av mediciner eller andra aktiviteter. Efter remiss från din läkare kan arbetsterapeuten också göra en kognitiv bedömning som en del av läkarens demensutredning.