Lymfterapi

Lymfödem är en svullnad på kroppen. Svullnaden beror på att den vätska i kroppen som kallas för lymfan har svårt att transporteras och istället samlas upp på ett ställe.

Lymfödem behandlas genom Lymfterapi. I behandlingen används flera olika metoder. Den svullna kroppsdelen bandageras och en kompressionsstrumpa provas ut.

Ofta görs något som kallas manuellt lymfdränage, vilket är en lätt massage som ökar kapaciteten i de kvarvarande lymfbanorna och mjukar upp dina hårda hudområden.

Ibland används en lymfpulsator som ger ett ökande och avtagande tryck mot den kroppsdel där ditt ödem sitter.

I lymfterapin får du också lära dig att träna upp rörligheten och vad du kan göra själv för att undvika att svullnaden tilltar.