Välkommen till Rehab i Stockholms län

Här finns alla rehabmottagningar som drivs i Region Stockholms regi samlat på en webbplats.

Hitta din rehabmottagning

Sök

Stela, ömma eller svullna leder?

Att ha ledvärk är vanligt, särskilt bland äldre. Genom ett enkelt test kan du få mer kunskap om dina ledbesvär och om du bör söka vård.

Ont i nacke, axlar eller rygg?

Du kan få hjälp att hitta orsaken och linda smärtan. Ofta kan rätt anpassad träning vara en del av behandlingen.