Neurologisk rehabilitering

Neurologisk rehabilitering är till för dig som har en sjukdom eller fått en skada som drabbat nervsystemet.

Det kan exempelvis vara stroke, MS eller Parkinsons sjukdom. Om du bedöms vara i behov av neurologisk rehabilitering utformas en rehabiliteringsplan utifrån dina behov.

Hur rehabiliteringen utformas beror på dina förutsättningar och behov. Målet är att utveckla och förbättra din rörelse- och funktionsförmåga så att du får tillbaka ett så normalt liv som möjligt. Rehabiliteringen anpassas efter de neurologiska skador du har.