Cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering har som mål att minska följderna av cancersjukdom och behandling.

Vanliga symtom och biverkningar som har stor påverkan på livet är:

  • Trötthet/fatigue
  • Svårigheter att koncentrera sig
  • Värk i muskler och leder
  • Oro och nedstämdhet
  • Vallningar
  • Muntorrhet

Forskningen visar att fysisk aktivet och rörelse under och efter cancerbehandling kan lindra många av dessa symtom och ge dig bättre ork i vardagen.

Våra fysioterapeuter/sjukgymnaster kan hjälpa dig med en individuell plan för din rehabilitering. Vi arbetar med metoder så som anpassad fysisk träning, yoga, akupunktur och avspänning.