Postoperativ träning

Efter en operation krävs det ofta fysioterapi och träning för att kroppen ska fungera bra igen.

Våra rehabmottagningar erbjuder träning både individuellt eller i grupp för exempelvis dig som genomgått hand, höft- och knäoperation. Träningen riktar in sig på den specifika problematik som finns efter en operation i höft och knä.

Utifrån de senaste rönen tränar vi de kroppsfunktioner som behöver extra fokus.