Idrottsmedicin

Vi erbjuder bedömning och rehabilitering vid skador som har uppkommit i samband med idrott eller motion, oavsett om du är elitidrottare eller motionär.

styrketräning

Vi erbjuder bedömning och rehabilitering vid skador som har uppkommit i samband med idrott eller motion, oavsett om du är elitidrottare eller motionär. Det kan handla om akuta skador eller överbelastningsskador, rehabilitering i samband med operation eller som ett alternativ till operation.

Träningen är individuellt anpassad utifrån dina förutsättningar och behov. Det kan både handla om att träna styrka, rörlighet, balans, koordination och stabilitet. Till en början kan träningen kombineras med olika typer av behandlingar för att exempelvis lindra smärta eller öka rörlighet. Vi tänker långsiktigt, ger dig kunskap och råd kring hur du kan undvika framtida skador.