Feldenkraismetoden

Feldenkrais är en metod där du med hjälp av olika kroppsövningar ökar din medvetenheten om hur kroppen fungerar, förbättrar kroppshållningen och sättet du rör dig.

Metoden gör dig medveten över hur olika kroppsfunktioner fungerar tillsammans och hur de påverkar varandra, till exempel att ryggont i grund och botten kan bero av stress.

Denna metod passar alla som vill bli medvetna om hur kroppen kan användas i olika situationer.