Osteoporosskola

Osteoporosskolan vänder sig till dig som har osteoporos, även kallat benskörhet. Skolan innehåller både teoretiska och praktiska delar.

Du får fördjupad kunskap om benskörhet för att bli bättre rustad att hantera det. Du får lära dig om orsaker och behandlingar, vilken nytta fysisk träning gör och vilka hjälpmedel det finns. Du får även lära dig mer om fallförebyggande åtgärder och vilken betydelse kosten har för din hälsa. Du får konkreta råd och tips kring kosthållning som du kan använda i din vardag.

Vi tränar även tillsammans i grupp för att förbättra balans och styrka. Målet med träningen är att minska besvär och förebygga fallskador.