Hjärtrehabilitering

Hjärtrehabilitering hjälper dig som har hjärtbesvär att få bättre hälsa, vare sig du har haft en hjärtinfarkt, genomgått hjärtkirurgi eller haft andra hjärtsjukdomar.

Individuellt anpassad träning är ett effektivt sätt att övervinna de fysiska hinder som förknippas med hjärtsjukdom. Det hjälper dig att återfå styrka och kunna återuppta ett normalt liv. Motion förebygger även komplikationer i hjärta och kärl så på lång sikt minskar hjärtrehabilitering även risken för att du ska utveckla ytterligare hjärtproblem.

Vi ger dig även ökad kunskap och förståelse kring dina hjärtbesvär. Du får hjälp att lägga om livsstilen och lära dig kontrollera de riskfaktorer som lett till din hjärtsjukdom. Träning och sunda livsvillkor kan tillsammans bidra till att du lever längre.