Motorisk bedömning av barn

Vid en motorisk bedömning kan rörelseförmågan bedömas genom att exempelvis låta barnet gå balansgång, göra kullerbytta eller fånga en boll.

barn i rörelse

Varje barn är unikt och utvecklas individuellt. När den fysiska utvecklingen går fort är det naturligt att barnet blir lite fumligare eller klumpigare under en period. Men några färdigheter är gemensamma för de flesta barn i en åldersgrupp. Vid en bedömning av barnets motoriska bedömning tittar vi på hur långt barnet har kommit i sin utveckling och vilka förmågor det har. Syftet med bedömningen är att kunna ge barnet rätt stöd om det behövs.

Vid en motorisk bedömning kan rörelseförmågan bedömas genom att exempelvis låta barnet gå balansgång, göra kullerbytta eller fånga en boll. Men det kan också vara en bedömning av finmotoriken som exempelvis förmågan att trä små pärlor på en tråd eller rita detaljer med penna.