Viktskola

Övervikt och fetma kan bero på många olika saker men oftast handlar det om levnadsvanor. De flesta av oss tycker att det är svårt att ändra sina vanor. Men även små genomtänkta förändringar kan ge stora effekter för hälsan.

I viktskolan får du råd och stöd i att förändra ditt ätbeteende och dina matvanor. Man tar bland annat upp sambandet mellan ätbeteende, tankar och känslor. Det kan handla om olika strategier i vardagen, till exempel att försöka tänka på det som har gått bra och att planera in andra belöningar i sitt liv än mat.

Viktskolan vänder sig till dig som har ett body mass index, BMI, över 25 och som vill förändra dina levnadsvanor.

Viktskola barn

Ett barns vikt påverkas både av ärftlighet, matvanor och hur mycket barnet rör på sig. Övervikt och fetma anstränger kroppen. Det ökar risken för vissa besvär och sjukdomar, och det är också vanligt att barn med övervikt får svagare självkänsla.

Genom att förändra vanor kan barnets viktutveckling ändras. Det tar tid att ändra vikt men med kunskap och tålamod går det.

I viktskolan för barn får barn och föräldrar lära sig mer om kost och motion. Ni får praktiska kunskaper och kostråd som hjälper er att ändra era matvanor. Ni får också lära er mer om nyttan med motion och får råd och tips kring rörelse.