Neurogrupp

Du som har en neurologisk sjukdom kan utveckla och förbättra din rörelse- och funktionsförmåga med hjälp av styrke- och balansträning.

Neurogruppen är en träningsgrupp som är särskilt anpassad för dig med en neurologisk sjukdom. Här får du hjälp med träning som minskar olika problem som uppstått genom sjukdomen. Målet är att förbättra dina individuella möjligheter och öka livskvaliteten.