Smärtskola

Det är viktigt att du som lever med långvarig smärta får rätt råd, behandling och hjälp att hantera den.

I smärtskolan lär vår fysioterapeut och arbetsterapeut ut olika metoder för att klara en vardag med långvarig smärta på bästa möjliga sätt.

Smärtskolan består av tre delar:

  • En teoridel
  • En träningsperiod på tio veckor
  • Samt en avslutande del som handlar om att behålla nya, goda, vanor.