Struktur och planering av sin vardag

Nedsatt förmåga att organisera och strukturera sin vardag kan innebära svårigheter för dig att hitta balans mellan aktivitet och vila.

Det kan innebära att du har svårt att behålla koncentrationen, vara fokuserad, svårt att planera och organisera det du ska göra.

Det kan vara en följd av stroke, annan förvärvad hjärnskada, utmattningssyndrom, ADHD, ADD och efter Covid -19.

Arbetsterapeuten kartlägger hur aktiviteter i din vardag påverkas av medicinska faktorer, din omgivning, både fysisk och social och hur exempelvis anpassningar, strukturer, strategier eller hjälpmedel kan underlätta.

Kognitions- och kommunikationshjälpmedel kan vara aktuellt men är inte alltid det. Du behöver känna motivation och att vi tillsammans jobbar mot realistiska mål.