Ultraljudsdiagnostik

Vi kan erbjuda diagnostiskt ultraljud för att snabbt och effektivt bedöma skador och smärttillstånd.

Med hjälp av ultraljud kan vi se mjukdelar inne i kroppen och identifiera olika typer av skador. Det ökar möjligheten att ställa rätt diagnos och veta vilken behandling som är lämplig. Ultraljud kan också användas för att mäta resultat av en behandling.

Med vanlig röntgen ser man framför allt skelettförändringar men knappt några mjukdelar. Fördelen med diagnostiskt ultraljud är att det är en snabb och skonsam undersökning som inte ger någon farlig strålning eller andra biverkningar.

Ultraljudsdiagnostik kan bland annat användas vid ledbandsskador, sen- eller muskelbristningar, överbelastningsskador eller förslitningsskador av olika slag.