Parkinsonskola

Parkinsonskolan är en samtalsgrupp där du får träffa och byta erfarenheter med andra som lever med Parkinsons sjukdom.

Även om sjukdomen upplevs olika kan det vara starka känslor som det är skönt att kunna dela med andra som befinner sig i en liknande situation. Genom att skaffa dig kunskap om sjukdomen och hur den verkar får du betydligt större möjligheter att leva ett gott liv.

I parkinsonskolan träffar du fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, logoped och dietist. De lär dig mer om vilka behandlingar och hjälpmedel det finns som kan minska besvären, du får kunskap om sväljproblematik och vilken betydelse kosten har.

För att må så bra som möjligt är det viktigt att underhålla kroppens rörlighet och smidighet genom att motionera regelbundet. Här får du prova på olika fysiska aktiviteter som till exempel qi gong, stavgång och medicinsk yoga.