Livsstilsskola

Livsstilsskolan är till för dig som lever med diabetes, höga blodfetter, högt blodtryck eller övervikt.

Här får du lära dig mer om kost, hälsa och hur du kan förändra sättet du lever på. Vad du äter, hur du rör dig, om du är stressad, hur du sover och andra faktorer i din omvärld påverkar hur du mår.

De flesta tycker att det är svårt att ändra sina levnadsvanor. I livsstilsskolan får du träffa våra kunniga sjukgymnaster och dietister som delar med sig av råd och inspirerar till förändringar som förbättrar din hälsa.