Kognitiv utredning

För att erbjuda rätt insatser är det viktigt att sjukvården vet vilken kognitiv nedsättning en patient har. Vi kan kartlägga den kognitiva funktionen med hjälp av ett digitalt verktyg.

KBT

Med hjälp av kognitiva tester som utförs i det digitala verktyg Mindmore kan vi mäta patientens kognitiva funktion. Det används vid sjukdomar som ger kognitiv påverkan som exempelvis depression, demens, postcovid, utmattning, stressrelaterade besvär, neurologiska diagnoser eller kronisk smärta.

Patienter får gör olika test beroende på frågeställning. Resultatet ger ett bra underlag till läkare vid sjukskrivning och för att avgöra vilka insatser som kan hjälpa patienten att klara sin vardag eller komma tillbaka till arbetet.