Arbetsförmågebedömning

Arbetsförmågebedömningen beskriver aktuella besvär, vilka förmågor medarbetaren har och en prognos över hur varaktig en nedsatt arbetsförmåga kan bli.

Efter remiss från läkare kan vi göra en arbetsförmågebedömning som ett underlag till läkarens samlade bedömning. Arbetsförmågebedömning handlar om att bedöma en medarbetares arbetsförmåga när den har förändrats på grund av en skada eller sjukdom. Syftet är att ge arbetsgivaren ett underlag som gör det möjligt att vidta lämpliga åtgärder för att hjälpa medarbetaren tillbaka till arbete.

Arbetsförmågebedömningen beskriver aktuella besvär och svårigheter, vilka förmågor medarbetaren har och en prognos över hur varaktig en nedsatt arbetsförmåga kan bli.