Arbetsminnesträning

Att lida av nedsatt arbetsminne kan innebära svårigheter för dig i vardagen. Det kan innebära att du har svårt att komma ihåg var du har lagt saker, vad du har läst, att behålla koncentrationen och vara fokuserad.

Nedsatt arbetsminne kan vara en följd av en stroke, annan förvärvad hjärnskada eller ADHD och ADD.

Det kan innebära att du har svårt att komma ihåg var du har lagt saker, vad du har läst, att behålla koncentrationen och vara fokuserad. Men också att du har svårt att planera och organisera det du ska göra.

Träning av arbetsminnet bygger främst på minnesövningar. De genomförs under en intensiv träningsperiod där övningarnas svårighetsnivå anpassas efter dina behov och förutsättningar.