icon-newsNyheter

Nyheter

Enkelt att få rådgivning i chatt

Känner du till att du kan chatta med oss via vår digitala tjänst Alltid öppet? Chatt är ett snabbt och smidigt sätt för dig att komma i kontakt med oss och få svar på dina frågor, både om du har en pågående behandling hos oss eller om du funderar på att kontakta oss för något besvär.

Med chatt behöver du inte passa telefontider utan kan sköta dina vårdärenden när det passar dig. Du skriver din fråga och vi svarar på vardagar inom 48 timmar.

Ha koll på din vård i Alltid öppet
Förutom chatt kan vi också erbjuda videomöte och möjlighet för dig att boka och avboka dina besök hos oss via Alltid öppet. Alltid öppet ger dig en samlad överblick över dina vårdkontakter och bokade tider. Om du inte redan har laddat ner appen Alltid öppet rekommenderar vi dig att göra det. Den är kostnadsfri. Alltid öppet finns också som webbversion på alltidoppet.nu

Läs mer om hur Alltid öppet fungerar på deras webbplats.

Alltid öppet
Publicerad: 2024-07-02
Vi erbjuder

Vi erbjuder

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten hjälper dig att förbättra eller behålla din aktivitetsförmåga så att du blir så självständig som möjligt i din vardag. Målet med insatserna är att förbättra din livskvalitet.

Vi erbjuder bland annat:

 • Bedömning av aktivitetsförmåga som del av läkarens underlag till Försäkringskassan
 • Träning av nedsatta funktioner
 • Handrehabilitering
 • Kognitiv utredning via Mindmore
 • Minnesutredning
 • Arbetsförmågebedömning
 • Hjälpmedelsutprovning

Barn- och ungdomsteam

Vi i barn- och ungdomsteamet är utbildade vårdgivare med kompetens och erfarenhet kring arbete med barn och ungdomar med olika former av problematik. I teamet ingår Leg fysioterapeut, Leg arbetsterapeut och Leg dietist.

Ert besök kan ske individuellt eller som teambesök med vårdgivarna. Behandling erbjuds både i grupp och individuellt. Vi ser gärna att föräldrarna deltar om barnet/ungdomen vill detta. Ingen remiss behövs.

Telefon: 08–123 673 50

Dietist

Rätt kost kan ge bättre livskvalitet, förebygga sjukdomar och göra rehabilitering effektivare. Våra dietister ger individuell kostrådgivning och lär dig, utifrån din livssituation, vad du behöver äta för att må bra.

Våra dietister behandlar exempelvis:

 • Diabetes
 • Höga blodfetter
 • Intoleranser och allergier
 • Mag- och tarmbesvär
 • Undervikt
 • Ätsvårigheter
 • Övervikt

Fysioterapeut/sjukgymnast

Våra fysioterapeuter och sjukgymnaster kan hjälpa dig att lindra smärta, rehabilitera och förebygga besvär. Vi erbjuder många olika typer av behandlingar och träningsmetoder. Tillsammans gör vi en behandlingsplan utifrån dina behov.

Det kan exempelvis handla om:

 • Huvudvärk
 • Nack- eller ryggbesvär
 • Nedsatt rörlighet
 • Rehabilitering efter operation eller sjukdom
 • Smärta i leder och muskler
 • Stressrelaterade sjukdomar
 • Yrsel och balansproblem
 • Idrottsrelaterade besvär
 • Graviditetsrelaterade besvär
 • Cancerrelaterade besvär
 • Reumatiska sjukdomar
 • Neurologiska sjukdomar
 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Respiratoriska sjukdomar
 • Lymfödem (behandlas med lymfterapi)

Kiropraktor

Vår kiropraktor diagnostiserar, förebygger och behandlar smärta, stelhet och funktionsnedsättningar i kroppens leder, muskler och nervsystemet.

Några vanliga besvär vi behandlar är:

 • Ryggont
 • Smärta i leder o muskler
 • Nackbesvär
 • Huvudvärk
 • Yrsel

Kognitiv utredning

För att erbjuda rätt insatser är det viktigt att sjukvården vet vilken kognitiv nedsättning en patient har. Vi kan kartlägga den kognitiva funktionen med hjälp av ett digitalt verktyg.

Med hjälp av kognitiva tester som utförs i det digitala verktyg Mindmore kan vi mäta patientens kognitiva funktion. Det används vid sjukdomar som ger kognitiv påverkan som exempelvis depression, demens, postcovid, utmattning, stressrelaterade besvär, neurologiska diagnoser eller kronisk smärta.

Patienter får gör olika test beroende på frågeställning. Resultatet ger ett bra underlag till läkare vid sjukskrivning och för att avgöra vilka insatser som kan hjälpa patienten att klara sin vardag eller komma tillbaka till arbetet.

Logoped

En logoped kan hjälpa dig att utreda och behandla olika besvär kopplade till rösten, talet och sväljförmåga.

Det kan exempelvis handla om:

 • Problem med rösten
 • Tal- och språksvårigheter
 • Ät- och sväljsvårigheter
 • Neurologiska besvär

Vi behandlar endast vuxna.

Du behöver få en remiss från din vårdcentral, barnavårdscentral, skolhälsovård eller företagshälsovård för att komma till logopeden.

Neuroteam

Om du har fått en neurologisk sjukdom eller skada och varit inlagd på sjukhus kan du behöva rehabilitering när du skrivs ut. För att få rehabilitering med neuroteam krävs en remiss från sjukhuset. Rehabiliteringen startar direkt vid hemgång.

Neuroteamet består av flera kompetenser som arbetsterapeut, logoped, fysioterapeut och kurator. Vid behov kopplas även dietist in.

Rehabiliteringen kan ske både i hemmet och på mottagningen.

Grupper och skolor

(inklusive kurser och föreläsningar)

Vi erbjuder olika gruppbehandlingar och skolor där du får lära dig mer eller träna tillsammans med andra som har liknande besvär.

Artrosskola
Du får lära dig mer om vad artros beror på, hur det kan behandlas och vad du själv kan göra för att lindra besvären.

Balansträning
Genom att träna balans kan du förbättra din förmåga och minska risken att falla.

Bassängträning
Att träna i vatten är skonsamt. Lederna avlastas samtidigt som vattnets motstånd ger dig styrketräning. Det tränar även din rörlighet.

Dans för hälsa
Gruppen väder sig till tjejer i högstadiet eller gymnasiet med stressrelaterad ohälsa. Vi fokuserar på kravlöshet, rörelseglädje, kroppsmedvetenhet och pulshöjning.

Här kan du läsa mer om Dans för hälsa

Diabetsföreläsning
Ge patienterna ökad kunskap om kost. Du får lära dig mer om hur kost, stress, sömn och andra faktorer i din omvärld påverkar hur du mår.

Höft- och knärehabilitering
Vi tränar rörlighet och styrka för att återfå eller förbättra din funktion. Efter operation är det viktigt att tidigt komma igång med rörelseträning.

IBS-skola
Du får kunskap om kostens påverkan och lär dig undvika rätt saker. Under föreläsningarna får du rådgivning och konkreta tips samt möta andra i samma situation.

KOL-skola
Du får lära dig mer om sjukdomen, hur den kan behandlas och hur du kan förbättra din fysiska förmåga. Vi talar även om andningens och kostens betydelse.

Kroppskännedom
Vi arbetar med både kropp och själ. Genom enkla rörelseövningar ökar vi din kroppskännedom och förbättrar hållning, rörelsemönster och andning.

Livsstilsföreläsning
För dig som lever med diabetes, höga blodfetter, högt blodtryck eller övervikt. Du får lära dig mer om hur kost, stress, sömn och andra faktorer i din omvärld påverkar hur du mår.

Medicinsk yoga
Yoga har avslappnande effekt och ger ökad rörlighet och styrka. Med fysiska övningar, andningstekniker, avslappning och meditation stärker du kroppen.

Neurogrupp
Genom anpassad styrke- och balansträning förbättrar vi dina individuella möjligheter.

Osteoporosskola
Du får både teoretiska och praktiska kunskaper om orsaker, behandlingar, träning, kost och hjälpmedel. Du tränar balans och styrka.

Parkinsonskola
Du lär dig mer om behandlingar och hjälpmedel, får kunskap om sväljproblematik och kostens betydelse. Du får möta andra i samma situation.

ReDo - Balans i vardagen
ReDo riktar sig till dig som behöver göra en förändring i vardagen. Syftet är att ge dig en förståelse för aktivitetsbalans/aktivitetsobalans och hur det påverkar din vardag.

Grundtanken är att påbörja en process för omstrukturering av aktiviteter och rutiner i vardagen mot en mer hälsosam balans. Det finns ett tydligt samband mellan vad vi gör och hur vi mår. Du får kunskap och verktyg för att själv analysera din livssituation utifrån bland annat aktivitetsmönster, tid och värdeupplevelser. 

Seniorgrupper
Genom att regelbundet träna balans och muskelstyrka ökar du dina möjligheter att vara aktiv. I gruppen tränar du som fått ett individuellt program som du behöver stöd när du ska utföra.

Smärtskola
I smärtskolan får du lära dig olika metoder för att klara en vardag med långvarig smärta. Du får både ta del av teori och praktisk träning.

Stresshantering
För dig som har stressrelaterade besvär som begränsar dig. Du får kunskap om metoder för att motverka stress och finna återhämtning.

Viktskola
För dig med ett BMI över 25 som vill förändra dina levnadsvanor. Du får råd och stöd i att förändra kost- och levnadsvanor.

Viktskola barn
I viktskolan får barn med övervikt och föräldrar kunskap om kost och motion. Praktiska råd och tips hjälper er ändra era vanor.

TIA-föreläsning
Få kännedom om risk och friskfaktorer för Stroke/TIA för att minska risk för återinsjuknande.

Hjärtgrupper på land och i bassäng
Förbättra den fysiska kapaciteten, styrka och kondition. Förbättra sjukdomsspecifik livskvalitet och minska symptom. Minska oro och rädsla inför fysisk aktivitet/träning. Säker träning under läkning.

Hemrehabilitering

Vi erbjuder rehabilitering i hemmet om du av medicinska skäl har svårt att ta dig till mottagningen. Rehabiliteringen anpassas utifrån din situation och kan både minska smärta samt förbättra funktionen.

Hjälpmedel
Om du har en funktionsnedsättning eller råkat ut för en skada kan hjälpmedel öka dina möjligheter att leva ett aktivt och självständigt liv. Behovet av hjälpmedel bedöms utifrån din situation och landstingets regler för förskrivning.

Bostadsanpassning
Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad. För att få bidrag krävs det att anpassningen är nödvändig och inte går att lösa med exempelvis hjälpmedel. Arbetsterapeuten kan ge förslag till anpassningar som du sedan ansöker om hos din kommun.

Vi erbjuder bland annat:

 • Rehabiliteringsträning i hemmet
 • Förskrivning och utprovning av hjälpmedel
 • Fallförebyggande åtgärder
 • Bedömning av boendemiljö
 • Förskrivning av näringsdrycker
 • Bistå vid anpassning av din bostad
 • Bedömning demensutredning
Kontakt

Kontakt

Boka tid

Boka digitalt
Använd vår digitala tjänst Alltid öppet. Där kan du boka, avboka och omboka fysiska besök och videomöten, se dina kallelser och chatta med oss. Vi använder även Alltid öppet för att skicka meddelanden till dig.
Logga in i Alltid öppet 

Boka via telefon 
Telefon: 08-123 673 50
Telefontid: Vardagar 8.30-11.30

Avboka tid
Du kan avboka ditt besök i Alltid öppet eller genom att ringa till oss. Om du måste avboka din tid ska detta göras senast 24 timmar före besöket. Om du uteblir utan giltigt skäl eller avbokar för sent kommer du att debiteras 400 kronor för besöket. Detta gäller även om du har frikort, är under 18 år eller är äldre än 85 år.

Tolk
Om du behöver tolk under ditt besök så ordnar vi det. Meddela oss i god tid, gärna redan när du bokar ditt besök. Tolk är gratis för dig som patient.

Läs mer om hur Alltid öppet fungerar

Öppettider

Öppettider under sommaren
Måndag-torsdag 7.30-16
Fredag 7.30-15.30

Tiderna gäller under veckorna 27-33.

Ordinarie öppettider 
Måndag 7.15-18
Tisdag 7.15-18
Onsdag 7.15-16.30
Torsdag 7.15-18
Fredag 7.15-15.30

Receptionens öppettider
Måndag-torsdag 7.15-16.30
Fredag 7.15-15.15

1177:s e-tjänster

Med 1177:s e-tjänster kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta vården. Du kan till exempel boka, omboka och avboka tid eller be mottagningen kontakta dig. Likaså kan du läsa din journal och följa dina betalningar i samband med högkostnadsskyddet.

Du loggar in på 1177.se med e-legitimation eller Freja+.

Logga in på 1177:s e-tjänster

Lämna synpunkter

Vi vill gärna veta vad du tycker. Dina synpunkter är viktiga för att vi ska fortsätta utvecklas och förbättras.

Du kan enkelt lämna dina synpunkter eller klagomål till oss via e-tjänsten Synpunkter och klagomål på 1177.se. Du får svar till din inkorg på 1177.se inom fyra veckor. Logga in på 1177.se och hitta oss under ”Mottagningar”. Där finns en länk till e-tjänsten.

Logga in på 1177:s e-tjänster 

Du kan också välja att lämna dina synpunkter anonymt. Då fyller du i detta formulär

Om du vill lämna synpunkter för någon annans räkning behöver ni båda fylla i denna fullmakt och skicka till oss.

Vi som jobbar här

Vi som jobbar här

Madeleine Östman

Verksamhetschef

Sylvia Palma Kiviniemi

Bitr. verksamhetschef

David Malmström

Friskvårdskonsulent

Elinore Wäneskog

Friskvårdskonsulent

Felicia Wahlgren-Lundgren

Friskvårdskonsulent

Marja Hedberg

Administration

Pia Sidén

Friskvårdskonsulent

Anna-Lena Larsson

Arbetsterapeut

Elin Falk

Arbetsterapeut

Elin Hultgren

Arbetsterapeut

Erik Mellerstedt

Arbetsterapeut

Gabriella Börjesson

Arbetsterapeut

Julia Axelsson

Arbetsterapeut

Kajsa Löfgren

Arbetsterapeut

Karin Wiregård

Arbetsterapeut

Linda Olofsson

Arbetsterapeut

Sofia Foutsitzidis

Arbetsterapeut

Sofia Hultberg

Arbetsterapeut

Sofie Törnberg

Arbetsterapeut

Anja Lindberg

Dietist

Jenny Johnsson

Dietist

Johanna Ahlqvist

Dietist

Josefin Dahl

Dietist

Julia Strömdahl

Dietist

Liliana Löderup

Dietist

Susanna Vallin

Dietist

Anna Svalfors

Fysioterapeut

Carina Borgén

Fysioterapeut

Clara Benedictsson

Fysioterapeut

Cornelia Köhler

Fysioterapeut

Debbie Strand

Specialist fysisk aktivitet & idrottsmedicin

Ebba Ovrén

Specialist ortopedisk manuell terapi

Elias Palma

Leg sjukgymnast

Elin Ek Malmer

Specialist inom smärta

Ellen Richert

Fysioterapeut

Emma Delin

Fysioterapeut

Emma Willumsen

Fysioterapeut

Federico Vismara

Fysioterapeut

Fredrik Helsing

Fysioterapeut

Fredrik Schönqvist

Fysioterapeut

Helena Norrström

Fysioterapeut

Ida Közlow Forsén

leg fysioterapeut

Ika Hidemark

Specialist inom Mental hälsa

Jenny Ervid

Fysioterapeut

Johanna Lindholm

Fysioterapeut

Jonathan Hagsand

Fysioterapeut

Julia Walfridsson

Fysioterapeut

Katja Kallio

Specialist inom neurologi

Lea Wagner

leg fysioterapeut

Maria Mistander

Neuroteam

Marta Dubrowska

Fysioterapeut

Melina Sätterström Nathanaelson

Fysioterapeut

Nettan Ulltin

Fysioterapeut

Pia Bergendahl

Fysioterapeut

Susanna Ådenfelt

Fysioterapeut

Jonnie Fernlund

Kiropraktor

Mimmi Engström

Kiropraktor

Peter Jansson

AT kiropraktor

Stefan Suneson

Kiropraktor

Maria Johansson

Logoped

Sanna Larsson

Logoped

Sofia Lindsten

Kurator

Olof Friberg

Naprapat

Praktiskt vid besök

Praktiskt vid besök

Våra lokaler
Vi finns i Nacka sjukhus. Ingång via huvudentrén, hiss B, 1 tr ned eller via entré 4, på sidan av sjukhuset, 1 tr ned. Anmäl dig i receptionen. 

Med kollektivtrafik
Buss 409-422 från Slussen till hållplats Ektorps centrum. Därifrån är det cirka 200 meter. Servicebussen 469 åker ända upp till Nacka sjukhus.

Med bil
Det finns begränsade parkeringsmöjligheter till avgiftsbelagd parkering.

Gym och bassäng
Vi har ett välutrustat gym och en bassäng i våra lokaler. Det finns separata omklädningsrum för män och kvinnor med låsbara skåp.

Tänk på våra allergiker
Vi ber dig undvika att ha parfym och andra starka dofter när du kommer till oss med omtanke om patienter som är allergiska.

Tolk
Om du behöver tolk under ditt besök så ordnar vi det. Meddela oss redan när du bokar ditt besök. Tolk är gratis för dig som patient.

Sjukresa
Om vården har bedömt att du har behov av sjukresa ber vi dig meddela oss det när du ringer och bokar tid.

Hitta till Nacka rehab (karta)

Avgifter

Avgifter

Alla landstingsdrivna rehabmottagningar i Stockholms län har samma avgifter.

Du betalar du 275 kronor när du besöker oss, oavsett vilken yrkesgrupp du ska träffa. Om du har frikort, är under 18 år eller äldre än 85 år är det kostnadsfritt. Frikort får du när du betalat 1 400 kronor i vårdkostnader under 1 år.

Vi eftersträvar en kontantfri kassa. Om du har möjlighet, så betala gärna ditt besök med kontokort. Du kan också få en kostnadsfri faktura.

Om du uteblir, ombokar eller lämnar återbud senare än 24 timmar före besöket får debiteras du en avgift på 400 kronor. Detta gäller även barn upp till 18 år, om du är äldre än 85 eller har frikort.

Återbud kan lämnas på telefon. Har du bokat din tid via 1177:s e-tjänster kan du också avboka din tid där.

Sök jobb

Sök jobb

Lediga jobb

Här hittar du våra lediga tjänster

Kom och arbeta hos oss!

Här gör du skillnad varje dag, och en dag är nästan aldrig den andra lik.

Hos oss finns meningsfulla, roliga och spännande arbeten med goda karriärmöjligheter. Som en av Sveriges största vårdgivare kan vi erbjuda stora utvecklingsmöjligheter inom exempelvis forskning, specialisering eller ledarskap. Vi har stort fokus på utvecklingsfrågor. Vi lär av varandra och arbetar ständigt för att hitta bra arbetsformer. Allt för att på bästa sätt kunna möta och ta hand om alla som kommer till oss.

Våra verksamheter bedrivs i trivsamma lokaler i nära anslutning till kommunikationer. Det råder ingen tvekan om att Sveriges viktigaste arbeten finns hos oss inom vården.

Gemensam värdegrund och medarbetare vi söker

Vi vill självklart att du delar vår gemensamma värdegrund: patientens fokus, allas lika värde och arbetsglädje. Utöver den bör du ha en god klinisk kompetens, stort engagemang och vara genuint intresserad av att förändra många människors liv.

Är du intresserad av administrativt arbete, krävs det inte alltid att du har klinisk kompetens.

Aktuella tjänster hittar du på Stockholms läns landstings webbplats

Till toppen