icon-newsNyheter

Nyheter

Goda råd vid ömma leder

Ledvärk är ett vanligt problem som kan bero på många olika saker. Vilken behandling som är bäst beror på vad det är som orsakar värken, men rörelseövningar och fysisk aktivitet rekommenderas vid de flesta ledsjukdomar och besvär. Rörelse och träning kan också hjälpa dig som har en ledsjukdom att förebygga ledvärk. Våra fysioterapeuter kan ta fram träningsprogram utifrån dina behov.

Några goda råd

Det finns saker du kan göra för att förebygga och lindra ledvärk.

Motion. Fysisk aktivitet stärker dina leder och muskler. Det minskar problem och förebygger ledvärk. Olika typer av träning kan hjälpa vid olika besvär. Vi kan ge dig ett träningsprogram anpassat efter dina förutsättningar.

Viktnedgång. Om du är överviktig belastas dina leder mer, särskilt höfter och knän. Genom att gå ner i vikt avlastar du lederna.

Ta professionell hjälp. Vi har stor kunskap kring rehabilitering och förebyggande insatser vid ledvärk. Tveka inte att kontakta oss om du har besvär som inte går över.

Vi erbjuder

Vi erbjuder

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten hjälper dig att förbättra eller behålla din aktivitetsförmåga så att du blir så självständig som möjligt i din vardag. Målet med insatserna är att förbättra din livskvalitet.

Vi erbjuder bland annat:

 • Bedömning av aktivitetsförmåga som del av läkarens underlag till Försäkringskassan
 • Träning av nedsatta funktioner
 • Handrehabilitering
 • Minnesutredning
 • Arbetsförmågebedömning
 • Hjälpmedelsutprovning
Senast ändrad: 2020-05-11

Barn- och ungdomsteam

Vi i barn- och ungdomsteamet är utbildade vårdgivare med kompetens och erfarenhet kring arbete med barn och ungdomar med olika former av problematik. I teamet ingår Leg fysioterapeut, Leg arbetsterapeut och Leg dietist.

Ert besök kan ske individuellt eller som teambesök med vårdgivarna. Behandling erbjuds både i grupp och individuellt. Vi ser gärna att föräldrarna deltar om barnet/ungdomen vill detta. Ingen remiss behövs.

Telefon: 08–123 673 50

Senast ändrad: 2023-02-22

Dietist

Rätt kost kan ge bättre livskvalitet, förebygga sjukdomar och göra rehabilitering effektivare. Våra dietister ger individuell kostrådgivning och lär dig, utifrån din livssituation, vad du behöver äta för att må bra.

Våra dietister behandlar exempelvis:

 • Diabetes
 • Höga blodfetter
 • Intoleranser och allergier
 • Mag- och tarmbesvär
 • Undervikt
 • Ätsvårigheter
 • Övervikt
Senast ändrad: 2020-05-11

Fysioterapeut/sjukgymnast

Våra fysioterapeuter och sjukgymnaster kan hjälpa dig att lindra smärta, rehabilitera och förebygga besvär. Vi erbjuder många olika typer av behandlingar och träningsmetoder. Tillsammans gör vi en behandlingsplan utifrån dina behov.

Det kan exempelvis handla om:

 • Huvudvärk
 • Nack- eller ryggbesvär
 • Nedsatt rörlighet
 • Rehabilitering efter operation eller sjukdom
 • Smärta i leder och muskler
 • Stressrelaterade sjukdomar
 • Yrsel och balansproblem
 • Idrottsrelaterade besvär
 • Graviditetsrelaterade besvär
 • Cancerrelaterade besvär
 • Reumatiska sjukdomar
 • Neurologiska sjukdomar
 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Respiratoriska sjukdomar
 • Lymfödem (behandlas med lymfterapi)
Senast ändrad: 2023-03-30

Kiropraktor

Vår kiropraktor diagnostiserar, förebygger och behandlar smärta, stelhet och funktionsnedsättningar i kroppens leder, muskler och nervsystemet.

Några vanliga besvär vi behandlar är:

 • Ryggont
 • Smärta i leder o muskler
 • Nackbesvär
 • Huvudvärk
 • Yrsel
Senast ändrad: 2020-05-11

Logoped

En logoped kan hjälpa dig att utreda och behandla olika besvär kopplade till rösten, talet och sväljförmåga.

Det kan exempelvis handla om:

 • Problem med rösten
 • Tal- och språksvårigheter
 • Ät- och sväljsvårigheter
 • Neurologiska besvär

Vi behandlar endast vuxna.

Du behöver få en remiss från din vårdcentral, barnavårdscentral, skolhälsovård eller företagshälsovård för att komma till logopeden.

Senast ändrad: 2020-05-11

Neuroteam

Om du har fått en neurologisk sjukdom eller skada och varit inlagd på sjukhus kan du behöva rehabilitering när du skrivs ut. För att få rehabilitering med neuroteam krävs en remiss från sjukhuset. Rehabiliteringen startar direkt vid hemgång.

Neuroteamet består av flera kompetenser som arbetsterapeut, logoped, fysioterapeut och kurator. Vid behov kopplas även dietist in.

Rehabiliteringen kan ske både i hemmet och på mottagningen.

Senast ändrad: 2020-05-11

Grupper och skolor

(inklusive kurser och föreläsningar)

Vi erbjuder olika gruppbehandlingar och skolor där du får lära dig mer eller träna tillsammans med andra som har liknande besvär.

Artrosskola
Du får lära dig mer om vad artros beror på, hur det kan behandlas och vad du själv kan göra för att lindra besvären.

Balansträning
Genom att träna balans kan du förbättra din förmåga och minska risken att falla.

Bassängträning
Att träna i vatten är skonsamt. Lederna avlastas samtidigt som vattnets motstånd ger dig styrketräning. Det tränar även din rörlighet.

Dans för hälsa
Gruppen väder sig till tjejer i högstadiet eller gymnasiet med stressrelaterad ohälsa. Vi fokuserar på kravlöshet, rörelseglädje, kroppsmedvetenhet och pulshöjning.

Här kan du läsa mer om Dans för hälsa

Diabetsföreläsning
Ge patienterna ökad kunskap om kost. Du får lära dig mer om hur kost, stress, sömn och andra faktorer i din omvärld påverkar hur du mår.

Höft- och knärehabilitering
Vi tränar rörlighet och styrka för att återfå eller förbättra din funktion. Efter operation är det viktigt att tidigt komma igång med rörelseträning.

IBS-skola
Du får kunskap om kostens påverkan och lär dig undvika rätt saker. Under föreläsningarna får du rådgivning och konkreta tips samt möta andra i samma situation.

KOL-skola
Du får lära dig mer om sjukdomen, hur den kan behandlas och hur du kan förbättra din fysiska förmåga. Vi talar även om andningens och kostens betydelse.

Kroppskännedom
Vi arbetar med både kropp och själ. Genom enkla rörelseövningar ökar vi din kroppskännedom och förbättrar hållning, rörelsemönster och andning.

Livsstilsföreläsning
För dig som lever med diabetes, höga blodfetter, högt blodtryck eller övervikt. Du får lära dig mer om hur kost, stress, sömn och andra faktorer i din omvärld påverkar hur du mår.

Medicinsk yoga
Yoga har avslappnande effekt och ger ökad rörlighet och styrka. Med fysiska övningar, andningstekniker, avslappning och meditation stärker du kroppen.

Neurogrupp
Genom anpassad styrke- och balansträning förbättrar vi dina individuella möjligheter.

Osteoporosskola
Du får både teoretiska och praktiska kunskaper om orsaker, behandlingar, träning, kost och hjälpmedel. Du tränar balans och styrka.

Parkinsonskola
Du lär dig mer om behandlingar och hjälpmedel, får kunskap om sväljproblematik och kostens betydelse. Du får möta andra i samma situation.

ReDo - Balans i vardagen
ReDo riktar sig till dig som behöver göra en förändring i vardagen. Syftet är att ge dig en förståelse för aktivitetsbalans/aktivitetsobalans och hur det påverkar din vardag.

Grundtanken är att påbörja en process för omstrukturering av aktiviteter och rutiner i vardagen mot en mer hälsosam balans. Det finns ett tydligt samband mellan vad vi gör och hur vi mår. Du får kunskap och verktyg för att själv analysera din livssituation utifrån bland annat aktivitetsmönster, tid och värdeupplevelser. 

Seniorgrupper
Genom att regelbundet träna balans och muskelstyrka ökar du dina möjligheter att vara aktiv. I gruppen tränar du som fått ett individuellt program som du behöver stöd när du ska utföra.

Smärtskola
I smärtskolan får du lära dig olika metoder för att klara en vardag med långvarig smärta. Du får både ta del av teori och praktisk träning.

Stresshantering
För dig som har stressrelaterade besvär som begränsar dig. Du får kunskap om metoder för att motverka stress och finna återhämtning.

Viktskola
För dig med ett BMI över 25 som vill förändra dina levnadsvanor. Du får råd och stöd i att förändra kost- och levnadsvanor.

Viktskola barn
I viktskolan får barn med övervikt och föräldrar kunskap om kost och motion. Praktiska råd och tips hjälper er ändra era vanor.

TIA-föreläsning
Få kännedom om risk och friskfaktorer för Stroke/TIA för att minska risk för återinsjuknande.

Hjärtgrupper på land och i bassäng
Förbättra den fysiska kapaciteten, styrka och kondition. Förbättra sjukdomsspecifik livskvalitet och minska symptom. Minska oro och rädsla inför fysisk aktivitet/träning. Säker träning under läkning.

Senast ändrad: 2022-01-13

Hemrehabilitering

Vi erbjuder rehabilitering i hemmet om du av medicinska skäl har svårt att ta dig till mottagningen. Rehabiliteringen anpassas utifrån din situation och kan både minska smärta samt förbättra funktionen.

Hjälpmedel
Om du har en funktionsnedsättning eller råkat ut för en skada kan hjälpmedel öka dina möjligheter att leva ett aktivt och självständigt liv. Behovet av hjälpmedel bedöms utifrån din situation och landstingets regler för förskrivning.

Bostadsanpassning
Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad. För att få bidrag krävs det att anpassningen är nödvändig och inte går att lösa med exempelvis hjälpmedel. Arbetsterapeuten kan ge förslag till anpassningar som du sedan ansöker om hos din kommun.

Vi erbjuder bland annat:

 • Rehabiliteringsträning i hemmet
 • Förskrivning och utprovning av hjälpmedel
 • Fallförebyggande åtgärder
 • Bedömning av boendemiljö
 • Förskrivning av näringsdrycker
 • Bistå vid anpassning av din bostad
 • Bedömning demensutredning
Senast ändrad: 2020-05-11

Rehabilitering efter covid-19

Efter covid-19 kan du under lång tid känna dig svag i musklerna, ha sämre lungfunktion, få hjärtklappning, vara trött och orkeslös. Vi erbjuder anpassad rehabilitering efter dina behov.

Se våra filmer där vi visar övningar som kan underlätta för dig med andningsbesvär. 

Covid-19-rehabilitering

Senast ändrad: 2021-02-02
Kontakt

Kontakt

Boka tid

Boka tid via webben
Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du på ett enkelt och säkert sätt boka, omboka och avboka tid. Du använder e-legitimation eller sms och lösenord för att logga in på e-tjänsterna. Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster

Boka tid via appen Alltid öppet
Med appen Alltid öppet kan du enkelt boka tid hos oss. Ladda ner appen Alltid öppet. Logga in säkert med mobilt BankID. Gå in under rubriken ”Boka tid på mottagning”. Välj vår mottagning och vilken yrkeskategori du vill träffa. Boka en tid som passar dig.

Videomöte via appen Alltid öppet
Vi kan erbjuda dig videomöte med fysioterapeut/sjukgymnast, kiropraktor, arbetsterapeut eller dietist. På så vis kan du enkelt möta oss på en plats som passar dig. Du bokar och genomför videomötet i appen Alltid öppet. Vården kan också boka videomöte med dig. Videomöte har samma pris som besök på mottagning. Frikort gäller. Videomöten betalas via faktura.
Läs mer om hur appen Alltid öppet fungera

Chatt
Du kan chatta med oss i appen Alltid öppet. Vi svarar på din fråga inom 48 timmar på vardagar. Det är kostnadsfritt.

Boka tid via telefon
Telefon: 08-123 673 50
Telefontid:
Måndag - fredag 8.30-11.30

Avboka tid 
Om du måste avboka din tid ska detta göras senast 24 timmar före besöket. Om du uteblir utan giltigt skäl eller avbokar för sent kommer du att debiteras 400 kronor för besöket. Detta gäller även om du har frikort, är under 18 år eller är äldre än 85 år.

Tolk
Om du behöver tolk under ditt besök så ordnar vi det. Meddela oss gärna redan när du bokar ditt besök. Tolk är gratis för dig som patient.

Öppettider

Måndag 7.15-18
Tisdag 7.15-18
Onsdag 7.15-16.30
Torsdag 7.15-18
Fredag 7.15-15.30

1177:s e-tjänster

Med 1177:s e-tjänster kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta vården. Du kan till exempel boka, omboka och avboka tid eller be mottagningen kontakta dig. Likaså kan du läsa din journal och följa dina betalningar i samband med högkostnadsskyddet.

För att logga in på e-tjänsterna på 1177.se kan du antingen använda e-legitimation eller sms och lösenord. Du behöver vara folkbokförd i Sverige och ha ett svenskt personnummer för att använda e-tjänsterna.

Logga in på 1177:s e-tjänster

Lämna synpunkter

Vi vill gärna veta vad du tycker. Dina synpunkter är viktiga för att vi ska fortsätta utvecklas och förbättras.

Du kan enkelt lämna dina synpunkter eller klagomål till oss via e-tjänsten Synpunkter och klagomål på 1177.se. Du får svar till din inkorg på 1177.se inom fyra veckor. Logga in på 1177.se och hitta oss under ”Mottagningar”. Där finns en länk till e-tjänsten.

Logga in på 1177:s e-tjänser 

Du kan också välja att lämna dina synpunkter anonymt. Då fyller du i detta formulär

Om du vill lämna synpunkter för någon annans räkning behöver ni båda fylla i denna fullmakt och skicka till oss.

Vi som jobbar här

Vi som jobbar här

David Malmström

Friskvårdskonsulent

Elinore Wäneskog

Friskvårdskonsulent

Felicia Wahlgren-Lundgren

Friskvårdskonsulent

Madeleine Östman

Verksamhetschef

Pia Sidén

Friskvårdskonsulent

Sylvia Palma Kiviniemi

Bitr. verksamhetschef

Anna-Lena Larsson

Caroline Wågberg

Elin Falk

Emelie Lindström

Gabriella Börjesson

Julia Axelsson

Kajsa Löfgren

Karin Wiregård

Linda Olofsson

Sofia Foutsitzidis

Sofia Hultberg

Sofie Törnberg

Anja Lindberg

Jenny Johnsson

Johanna Ahlqvist

Josefin Dahl

Liliana Löderup

Susanna Vallin

Carina Borgén

Clara Benedictsson

Cornelia Köhler

Debbie Strand

Specialist inom fysisk aktivitet och idrottsmedicin

Elias Palma

Leg sjukgymnast

Elin Ek Malmer

Specialist inom smärta

Ellen Richert

Emma Delin

Emma Willumsen

Fredrik Helsing

Fredrik Schönqvist

Helena Norrström

Ida Közlow Forsén

leg fysioterapeut

Ignacio Pacheco Vivanco

Ika Hidemark

Specialist inom Mental hälsa

Jenny Ervid

Lea Wagner

leg fysioterapeut

Johanna Lindholm

Julia Walfridsson

Katja Kallio

Specialist inom neurologi

Maria Mistander

Neuroteam

Marta Dubrowska

Melina Sätterström Nathanaelson

Nettan Ulltin

Pia Bergendahl

Susanna Ådenfelt

Jonnie Fernlund

Mimmi Engström

Peter Jansson

AT kiropraktor

Stefan Suneson

Sofia Lindsten

Elisabeth Bizet

Maria Johansson

Olof Friberg

Praktiskt vid besök

Praktiskt vid besök

Våra lokaler
Vi finns i Nacka sjukhus. Ingång via huvudentrén, hiss B, 1 tr ned eller via entré 4, på sidan av sjukhuset, 1 tr ned. Anmäl dig i receptionen. 

Med kollektivtrafik
Buss 409-422 från Slussen till hållplats Ektorps centrum. Därifrån är det cirka 200 meter. Servicebussen 469 åker ända upp till Nacka sjukhus.

Med bil
Det finns begränsade parkeringsmöjligheter till avgiftsbelagd parkering.

Gym och bassäng
Vi har ett välutrustat gym och en bassäng i våra lokaler. Det finns separata omklädningsrum för män och kvinnor med låsbara skåp.

Tänk på våra allergiker
Vi ber dig undvika att ha parfym och andra starka dofter när du kommer till oss med omtanke om patienter som är allergiska.

Tolk
Om du behöver tolk under ditt besök så ordnar vi det. Meddela oss redan när du bokar ditt besök. Tolk är gratis för dig som patient.

Sjukresa
Om vården har bedömt att du har behov av sjukresa ber vi dig meddela oss det när du ringer och bokar tid.

Hitta till Nacka rehab (karta)

Avgifter

Avgifter

Alla landstingsdrivna rehabmottagningar i Stockholms län har samma avgifter.

Du betalar du 250 kronor när du besöker oss, oavsett vilken yrkesgrupp du ska träffa. Om du har frikort, är under 18 år eller äldre än 85 år är det kostnadsfritt. Frikort får du när du betalat 1 300 kronor i vårdkostnader under 1 år.

Vi eftersträvar en kontantfri kassa. Om du har möjlighet, så betala gärna ditt besök med kontokort. Du kan också få en kostnadsfri faktura.

Om du uteblir, ombokar eller lämnar återbud senare än 24 timmar före besöket får debiteras du en avgift på 400 kronor. Detta gäller även barn upp till 18 år, om du är äldre än 85 eller har frikort.

Återbud kan lämnas på telefon. Har du bokat din tid via 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du också avboka din tid där.

Sök jobb

Sök jobb

Lediga jobb

Här hittar du våra lediga tjänster

Kom och arbeta hos oss!

Här gör du skillnad varje dag, och en dag är nästan aldrig den andra lik.

Hos oss finns meningsfulla, roliga och spännande arbeten med goda karriärmöjligheter. Som en av Sveriges största vårdgivare kan vi erbjuda stora utvecklingsmöjligheter inom exempelvis forskning, specialisering eller ledarskap. Vi har stort fokus på utvecklingsfrågor. Vi lär av varandra och arbetar ständigt för att hitta bra arbetsformer. Allt för att på bästa sätt kunna möta och ta hand om alla som kommer till oss.

Våra verksamheter bedrivs i trivsamma lokaler i nära anslutning till kommunikationer. Det råder ingen tvekan om att Sveriges viktigaste arbeten finns hos oss inom vården.

Gemensam värdegrund och medarbetare vi söker

Vi vill självklart att du delar vår gemensamma värdegrund: patientens fokus, allas lika värde och arbetsglädje. Utöver den bör du ha en god klinisk kompetens, stort engagemang och vara genuint intresserad av att förändra många människors liv.

Är du intresserad av administrativt arbete, krävs det inte alltid att du har klinisk kompetens.

Aktuella tjänster hittar du på Stockholms läns landstings webbplats

Till toppen