Strokeskola

Att få en stroke innebär ofta en stor förändring i livet. Du kan behöva anpassa dig till den nya situationen och lära dig hantera förändringarna.

I den här samtalsgruppen får du träffa och byta erfarenheter med andra strokepatienter kring livet efter en stroke. Samtalen kretsar ofta kring hur livet går vidare efter en stroke, vilka vardagsproblem som kan uppstå och hur sociala roller kan förändras.

I strokeskolan träffar du kurator och arbetsterapeut som ger dig större kunskap kring stroke, vanliga känslomässiga reaktioner och krisbearbetning.