Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Om du mår psykiskt dåligt eller behöver stöd att göra förändringar i ditt liv kan det hjälpa att gå i psykoterapi eller annan psykologisk behandling.

KBT

Flera av våra rehabmottagningar erbjuder behandling genom Kognitiv beteendeterapi (KBT). KBT är en terapiform som är inriktad på samspelet mellan tanke, känsla och handling.

Terapin används ofta som behandling vid tillstånd då det ofta uppstår en ond cirkel i tanke- och beteendemönster. Du som exempelvis lider av depression, ångest och fobier kan ha möjlighet att få hjälp genom Kognitiv beteendeterapi. Genom att du får förståelse och insikt i vilka tankar och beteenden det är som skapar depression eller ångest blir det möjligt för dig att bryta de negativa mönstren.

Kognitiv beteendeterapi är en strukturerad och aktiv form av terapi som är mer inriktad på nuet och framtiden än på det förflutna.

Terapin leds av sjukgymnast, arbetsterapeut eller dietist med utbildning inom KBT.