Covid-19 rehabilitering

Efter covid-19 kan du under lång tid känna dig svag i musklerna, ha sämre lungfunktion, få hjärtklappning, vara trött och orkeslös. Vi erbjuder anpassad rehabilitering efter dina behov.

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med att komma igång med träningen. Vi erbjuder anpassad rehabilitering på rätt nivå och träning av din lungfunktion. Vid behov kan vi även hjälpa dig med minnesproblematik efter sjukdomen eller förskriva hjälpmedel som stöd i hemmet. Några av våra rehabmottagningar har också möjlighet att hjälpa dig med sväljsvårigheter.

Det är bra att börja träna försiktigt och sedan successivt öka träningsdosen för att få tillbaka din ork och kraft i musklerna.

Dessa filmer visar några övningar som kan underlätta för dig med andningsbesvär.