Specialist i allmänmedicin till Kunskapsteam Försäkringsmedicin vid APC

Akademiskt primärvårdscentrum (APC) har ett övergripande forsknings-, utbildnings- och utvecklingsuppdrag för primärvården i Region Stockholm. APC med de akademiska vårdcentralerna är en universitetssjukvårdsenhet (USV) och en viktig del i den nya organisationen för kunskapsstyrning nationellt och regionalt. Verksamheten bygger på en nätverksorganisation där majoriteten av våra 230 medarbetare har sin grundanställning i klinisk primärvårdsverksamhet. Stockholms Läns Sjukvårdsområde, SLSO, är huvudman men APC:s verksamhet bedrivs oberoende av driftsform inom hela Region Stockholm. Vi arbetar i moderna lokaler på Torsplan. Läs mer om APC här.

Kunskapsteam Försäkringsmedicin
Kunskapsteamet Försäkringsmedicin utgör en del av APC:s utvecklingsverksamhet. Teamets grunduppdrag är att förse hälso- och sjukvårdens personal med kunskap om försäkringsmedicin utifrån ett primärvårdsperspektiv. Teamet har en interprofessionell sammansättning och består av specialist i allmänmedicin, fysioterapeut, arbetsterapeut och distriktssköterska. Till teamet hör också åtta rehabkoordinatorer som fungerar som processledare i var sitt geografiskt område i regionen. 

Om uppdraget
I uppdraget deltar du i teamets utvecklingsarbete främst genom fortbildning i försäkringsmedicin för personal vid regionens husläkarmottagningar. Fortbildningen genomförs vanligtvis på plats på den aktuella mottagningen, men kan också ske digitalt. Oftast arbetar du tillsammans med en eller flera kollegor men ibland kan du komma att ansvara själv för en fortbildningsinsats. Uppdraget kan vidare komma att innebära deltagande i nätverk och liknande med bäring på försäkringsmedicinska frågor. Du är kundansvarig för en del av uppdragen och ansvarar då för hela kedjan från införsäljning och planering till uppföljning och utvärdering.

Uppdraget ställer höga krav på självständighet och flexibilitet, och att du är bekväm med att stå inför grupp, utbilda och processleda såväl på plats som i en digital miljö. Du ingår i ett team som har regelbundna möten, workshops och kreativa avstämningar för att utveckla verksamheten. Detta innebär även en möjlighet till fördjupad kunskapsutveckling inom området försäkringsmedicin och därtill kopplad pedagogik. I det dagliga arbetet har du teamets koordinator som operativt stöd.

Vi söker dig som:

  • är specialist i allmänmedicin eller i slutet av din ST utbildning 
  • har din grundanställning inom primärvården i Region Stockholm
  • har en förankring inom primärvården och allmänspecialistens blick för försäkringsmedicinska frågor
  • har grundläggande pedagogiska kunskaper och erfarenheter samt är van vid att hantera digitala verktyg
  • uppskattar högt tempo och en rörlig miljö.
  • har en god förmåga att kliva fram, ta initiativ och jobba självständigt samtidigt som att du gärna lyssnar och jobbar i team.

Det är särskilt meriterande om du har fördjupade kunskaper kring försäkringsmedicinska frågor utifrån ett kliniskt perspektiv samt om du har arbetat i en FoUU-miljö. Vi lägger i den sammanvägda bedömningen av sökanden stor vikt vid personlig lämplighet.

Uppdraget omfattar 40 procent med start augusti 2022 eller enligt överenskommelse. Avtal skrivs för ett år i taget. Att du har en grundanställning inom primärvården i Region Stockholm är en förutsättning för uppdraget. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
- tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt gällande riktlinje.
- ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
- krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.

Att söka jobb i Region Stockholm

Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.

Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.

Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm